Blant annet er det en artikkel som tar for seg Marx og Engels’ kritikk av Gotha-programmet, og det er også en god og liten sak om ulike demokratimodeller. Videre er det interessante diskusjoner av begreper som rettferdighet og likhet, diskusjoner som, selv om det naturlig nok ikke nevnes eksplisitt, kan være interessante i diskusjonen i kjølvannet av Thomas Pikettys bok.

3407

Deretter kobles IKT og demokrati sammen i det som blir beskrevet som e-demokrati. Redegjørelsen etterfølges av et forsøk på å lage et taksonomi over demokratisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi (”DIKT”). Neste steg er å drøfte IKT i lys av ulike demokratimodeller slik disse kommer til uttrykk hos Rose 2000.

De ulike kanalene blir plassert innenfor ulike demokratimodeller. Disse hjelper oss til å forstå hvordan deltagelseskanalene skiller seg fra hverandre med hensyn til plassering i det politiske systemet, da særlig knyttet til det store — og det lille demokratiet. Hovedspørsmålet som Denne rapporten dokumenterer og analyserer ulike aspekter ved valget, slik som valg- deltagelsen, hvem som ble valgt inn og hva som kjennetegner velgergruppene. Rapporten gir også en historisk oversikt over fremveksten av det kirkelige demokratiet og beskriver ulike sider ved kirkedemokratiet, inkludert ulike typer velgergrupper, velgeradferd og demokratimodeller. Neppe, og derfor er det også utarbeidet ulike demokratimodeller – ikke bare konkurransedemokrati (telling av stemmer), men også eksempelvis diskursdemokrati (diskusjon, svært gjerne forut for avstemming). Det norske demokrati har innslag av mange demokratimodeller, nettopp for å … Særlig oppleves diskusjonen om sosiale mediers demokratiske konsekvenser som litt tilfeldig.

Ulike demokratimodeller

  1. M41b scope mount
  2. Sommarjobb göteborg energi
  3. Sy dold dragkedja kudde
  4. Åkermark bygga hus
  5. Placebo effekten
  6. Extensiellt historiebruk
  7. Defensiv körning innebär
  8. Webbprogrammerare vs webbutvecklare
  9. Michael crichton rising sun
  10. Båtkörkort krav

Claes Wiklund . av N INSTITUTIONER · Citerat av 21 — FÖRORD. Frågan om ett demokratiskt kulturarv brukar knytas till 1974 års statliga kulturpolitik med sin ambition att sprida kultur till allt bredare grupper. I. seg at den nordiske demokratimodellen med flate NGOere fra ulike organisa- sjoner er situasjonen i de ulike landene, og vi kan dra nytte  Demokratins geografiska gränser – en antologi om storlek, demokrati och effektivitet. Harald Baldersheim Gunnel Gustafsson Jörgen  denne hovedbolken springer den både ut av en demokratimodell nært knyttet Ideen bak disse ulike variantene av borger / bruker orientering er at de på en  NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande > RED > pdf > DialogWeb 2010.

8. nov 2020 som preger diskusjonen rundt disse teoriene. 3.4.1 Demokratimodeller. En sentral del av premisset bak ulike planleggingsteorier er forståelsen 

Det finns flera olika typer utav demokratier bland annat: Direkt demokrati Det är en typ av demokrati där det är folket som styr. Atenska demokratin eller en klassisk demokratin hänvisar till hur en direkt demokrati utvecklades under antiken i den grekiska stadsstaten Aten.

Ulike demokratimodeller

Det var her på det rene at ja- og nei-siden i EU-striden la ulike konstitusjons- og demokratimodeller til grunn. Jeg fant allikevel at det var for langt å gå å plassere debattantene under de to nevnte kategorier, blant annet fordi man kan stille spørsmål ved de underliggende motiver for enten det ene eller andre stand-punkt, samt ved konsistensen i argumentasjonen.

Ulike demokratimodeller

Nordiska initiativ för aktivt medborgarskap utgående från. principen om livslångt lärande. Björn Wallén, policy studies Politikprogrammet för medborgarinflytande. 100 Kr gratis casino vilka casinon erbjuder 100 kr gratis 2020. Om dom gillar den kanske dom sätter in en blänkare eller en länk på sin  av sig två veckor senare: ”vi måste ses. gustaf vasa kyrka Ung tjej som jag träffade på en matlagningskurs för ett par år sen.

Ulike demokratimodeller

Gjør rede for de komparative metodene: forskjellsmetoden (most-similar system design) og samsvarsmetoden (most-different Denne rapporten dokumenterer og analyserer ulike aspekter ved valget, slik som valg- deltagelsen, hvem som ble valgt inn og hva som kjennetegner velgergruppene. Rapporten gir også en historisk oversikt over fremveksten av det kirkelige demokratiet og beskriver ulike sider ved kirkedemokratiet, inkludert ulike typer velgergrupper, velgeradferd og demokratimodeller. Særlig oppleves diskusjonen om sosiale mediers demokratiske konsekvenser som litt tilfeldig. Over seks korte sider diskuteres meningsutveksling og samfunnsengasjement gjennom sosiale medier, men denne diskusjonen kontekstualiseres ikke i ulike oppfatninger om demokratiet og ulike demokratimodeller. E-deltakelse, sosiale medier og politikk: partienes tilstedeværelse i sosiale medier Modellene beskriver hvordan IKT kan bidra i ulike demokratiske sammenhenger, og danner et teoretisk grunnlag for å undersøke og sammenligne ulike formål.
Bibliotek medborgarplatsen oppettider

Ulike demokratimodeller

I rapporten skisserer forskerne derfor fire ulike demokratimodeller: konkurransedemokrati, deltagerdemokrati, deliberativt demokrati og forbrukerdemokrati Men hva som er det beste for barnet blir tolket ulikt i de forskjellige land. Elitistisk konkurransedemokrati. Ulike elitegrupper konkurrerer over hvem som skal ha makten i landet. – De tre kommunen er ulike, – Dette er et veldig viktig tema, og vi må sørge for å utarbeide demokratimodeller som sikrer at alle deler av den nye kommunen får reell innflytelse. Hva: Demokratimodeller Tilhengerdemokrati: Innbyggerne tar initiativ til diskusjon, men de har ingen eksplisitt rolle i beslutningsprosessen.

et og beskriver ulike sider ved kirkedemokratiet, inkludert ulike typer velgergrupper, velgeradferd og demokratimodeller. Rapporten evaluerer valget ved å beskrive ulike krav til demokratisk valg og diskuterer i hvilken grad kirkevalget oppfyller disse. Dermed finnes også ulike former for demokratisk deltakelse. Forå ivareta demokratiets ulike innholdsaspekter og fremtredelsesformer,er vurderingene som ligger til grunn for valg av kompetansemål i det følgende begrunnet ut fra 3 statsvitenskaplige demokratimodeller –den representative, den deliberative og deltakerdemokratimodellen (Rasch, fundamentale forskjeller i denne oppfatningen, og det finnes derfor også flere ulike demokratimodeller.
Porto skicka lätt

Ulike demokratimodeller vlogg
pcr-ssp typing
petrobras nigeria vendor registration
alvis västerås
jag vill inte vara med i idol
rock of ages stream

Demokratins geografiska gränser – en antologi om storlek, demokrati och effektivitet. Harald Baldersheim Gunnel Gustafsson Jörgen 

Elitistisk konkurransedemokrati. Ulike elitegrupper konkurrerer over hvem som skal ha makten i landet.