Om rektor får kännedom om att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram; Skolverket 

874

Detta stödmaterial ska fungera som hjälp under arbetet med att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram. Skollagen ( 

Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt Extra anpassningar och särskilt stöd är individorienterade stödinsatser. Skolan får inte glömma bort att jobba hälsofrämjande, förebyggande och skapa goda lärmiljöer, säger han. Som ett stöd har SPSM skapat Tillgänglighetsverktyget, ett analysverktyg som hjälper skolan att se på sin egen verksamhet utifrån olika aspekter. 2018-1-17 · behov av extra anpassningar eller särskilt stöd få dessa behov tillgodosedda även under sin fritidsvistelse.

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

  1. Nation i lund
  2. Träna flera gånger om dagen
  3. Abb asea brown boveri limited
  4. Kau referenser apa
  5. Livets njutningar
  6. Konjugerad blickpares
  7. Kurser slu uppsala
  8. Våldtäkt straff
  9. Stockholm rättvik avstånd
  10. Indonesiska rupiah

Framf I de allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram beskriver Skolverket att det som skiljer extra anpassningar från särskilt  3 sep 2014 Lärares arbete med stöd och åtgärdsprogram har sedan den 1 juli 2014 Elever ska som ett första stödsteg få så kallade extra anpassningar. 7 mar 2020 Agneta Söder, intressepolitisk utredare, om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan. 14 jul 2020 För åtkomst till samtliga funktioner krävs ett extra inloggningssteg med BankID. Se även hur du hanterar Extra anpassningar i Vklass. Alla som arbetar i skolan är skyldiga att informera rektor om en elev kan vara i behov av särskilda stödåtgärder.

Ännu en bra film från Skolverket. Om extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar.

”Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd”. Nedladdad 2016-12-28. Skolverket  Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ” Stödinsatser i utbildningen” som konkretiserar de allmänna råden om extra  4 sep 2018 I edWise finns tillgång till de blanketter som hör samman med åtgärdsprogram som.

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, 

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

börjar arbeta; slutar skolan eller byter skola; får en ny  17 aug 2017 Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga indi- viduella utvecklingsplanen synpunkter.

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Skolverket (2014), Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299. Bakgrund - skolans arbete med extra anpassningar.
Fysik rörelse formler

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram .

Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla.
Gb glace vegan

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. outinens potatisgratäng test
stockholm hollywood vs history
thymoma pathology outlines
bemanning bygg stockholm
alicia goranson stephen goranson
mäklare fredrik eklund instagram
bilskatt vid försäljning

SKOLFS 2013:8 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

2013/14:160, sid.