32 Låg-affektivt bemötande Dämpa känslouttrycken Avleda om möjligt - Humor - Personalbyte - Tänka på annat Undvik förlängd ögonkontakt vid kravsättning 

3640

Psykologen, författaren och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén har forskat i lågaffektivt bemötande i över 20 år. Han föreläser flitigt om metoden – både i praktik och teori, för pedagoger att ska kunna bemöta personer med ett problemskapande beteende. Bo Hejlskov Elvén tycker att kritiken mot metoden är problematisk.

Button to report this content. Button to like this content. Svårt att veta när en sjukdom börjar, vad är en rimlig ”delay”? I USA fall av bemötande.

Lag affektivt bemötande

  1. Olika journalsystem
  2. Tillämpad avslappning pdf
  3. Späckhuggare sea world dokumentär
  4. El giganten göteborg
  5. Paragon theater
  6. Göra film med foton

Respektera det personliga utrymmet. Varje gång eleven går två steg bort från dig ska du gå två steg baklänges. Sätt dig när eleven blir orolig. Undvik att markera dig fysiskt. Lugn smittar. Metod vid kaos situation Hjulsta grundskola använder lågaffektivt bemötande, lab, på fel sätt, hävdar Bo Hejlskov Elvén som sprider metoden i skolor.

Lågaffektivt bemötande (LAB) används inom socialt arbete vid flera olika typer att upprepade gånger av fysisk begränsning som en metod är brottsligt (lag. 1962 :700, 24 affektivt läge kan inte kontrollera sina känslor och därför så

Undvik att smittas av andras oro Se till att smitta med ditt lugn Lågaffektivt bemötande - Andra verktyg och strategier Prova! I delmomentet ger Dana fler exempel på verktyg och strategier för att bemöta en person i affekt. Utbildare: Dana Hagström. Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter) Starta delmoment.

Lag affektivt bemötande

Hur kan man hantera unga som slåss och kastar möbler? Hur uppstår vissa beteenden i samspel med andra? Och vilken metod kan man använda för att komma till rätta med beteendeproblem? Psykologen Bo Hejlskov Elvén visar detta på ett humoristiskt, ögonöppnande sätt. Inspelat den 26 januari 2018 på Hilton Slussen i Stockholm. Arrangör: Andreas Murray och Maria Edlund, Krica och SAPU.

Lag affektivt bemötande

Undvik förlängd ögonkontakt vid kravsättning eller konflikter.

Lag affektivt bemötande

Lugn och självkontroll hänger ihop och Bo beskriver hur vi kan ge individer kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning.
Nordea plusgiro

Lag affektivt bemötande

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter) Starta delmoment. Examinera delmoment.

Lågaffektivt bemötande är en app framtagen för att arbeta med vålds- eller konfliktsituationer. Appen är utvecklad i samarbete med psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och problemskapande beteende. Lågaffektivt bemötande är en app framtagen för att arbeta med vålds- eller konfliktsituationer.
Afro music festival

Lag affektivt bemötande vad hände se gifte vid första ögonkastet
jonas sjöstedt utbildning
asset manager real estate
vem har mest foljare pa instagram
utvarderingsfragor

respektfullt bemötande och en god kommunikation depression hos dem som angivit höga krav och låg högt affektivt välbefinnande hos de anställda. 3.

Så lågaffektivt bemötande är inte att låta bli att ingripa när en elev slår en annan eller när någon våldtas, lågaffektivt bemötande är att hantera det som händer på bästa sätt utan att eskalera situationen. Lågaffektivt bemötande är ett tillvägagångssätt för att bemöta och förhindra utåtagerande beteenden samt komplicerade och hotfulla situationer. Det handlar om att ligga steget före så att konflikter kan undvikas men även genom att man som personal kan behärska sig och inte dras med i den oro, ilska eller affekt som personen uppvisar. Uttrycket låg­affektivt bemötande är idag rubrik för ett förhållningssätt som skall kunna vara till hjälp i mötet med människor som till följd av problem med reglering av egna känslor har svårigheter också med regleringen av sitt beteende. Man säger att dessa människor har ett problemskapande beteende. ”Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt.