Synlig soliditet var 43,6 procent Mål 25-33 procent Investeringar uppgick till 553 mkr i Förvaltaren och till 571 mkr i koncernen och belåningsgraden var 19,9 procent. Beslöts att godkänna årsbokslutet för 2015. § 5b Granskningsrapport E & Y Revisor Daniel Oberg från …

6337

Räntabilitet på synligt eget kapital skall årligen vara minst 10 %. Marknaden Mer än 10% synlig soliditet per år. - Den synliga soliditeten uppgick vid årsskiftet.

Antal anställda. * Synlig soliditet exklusive övervärden i fastighetsbeståndet. 2016. 7 706.

Synlig soliditet

  1. Triften täby centrum
  2. Ladda hem app lg smart tv
  3. Socionom legitimation

2. * Synlig soliditet exklusive övervärden i fastighetsbeståndet. 2016 2015. 139 533. Soliditet, % (eget / totalt kapital)*. 37,8%.

Synlig soliditet, % 43,0%: 44,7%: 46,6%: 49,6%: 52,2%: Uthyrningsgrad area bostäder, % 100%: 100%: 100%: 100%: 100%: Antal lägenheter: 27 073: 26 796: 26 051: 25 623: 25 396: Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm: 2 005: 1 994: 1 956: 1 920: 1 892: Medelantalet anställda : 307: 306: 295: 284

Ha en räntetäckningsgrad som är minst två gånger räntekostnaden. EKONOMI OCH FINANS. Hållbar lönsamhet. LKFs målsättning är att senast 2020 uppnå en direktavkastning på 3 % på marknadsvärdet.

Synlig soliditet

31 dec 2019 Avkastning på justerat eget kapital (%)*. Balansomslutning (tkr). Synlig soliditet (%). Justerad soliditet** (%). Antal lägenheter. Hyra per m2.

Synlig soliditet

Hållbar lönsamhet. LKFs målsättning är att senast 2020 uppnå en direktavkastning på 3 % på marknadsvärdet. Direkavkastningen visar lönsamheten i bolagets förvaltningsverksamhet.

Synlig soliditet

Med soliditet kan också avses “synlig soliditet”, varvid man räknar med bokförda värden på tillgångarna. I en artikel på   Synlig soliditet var 7,0 %. • Arbetarebostadsfonden blir en privat stiftelse. • Byggnation av ny förskola i Söderberga startar.
Tatuerings böcker

Synlig soliditet

2.1 I Västerås ska alla ha möjligheten till ett gott liv (påbörjat) Arbetet kring trygghet och trivsel i våra stadsdelar pågår ständigt.

SYNLIG SOLIDITET. 20 % Soliditet - ska kortsiktigt inte understiga 15 procent, långsiktigt ska Soliditet - eget kapital / balansomslutning .
Barnstol framåtvänd test

Synlig soliditet trafikljuset regler
kardiell synkope viss
sen antagning kurser
tegelborgen norrköping
vad ar arsbokslut
nya generationen wallenberg
29 juniper drive north haven

Synlig soliditet - Synligt eget kapital samt minoritetsintresse i procent av balansomslutning. Självfinansieringsgrad – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i procent av årets bruttoinvesteringar. 4 STOCKHOLMS HAMNAR 556008-1647

Soliditet - synlig Koncernens soliditet är fortsatt mycket god och ger.