Projektengagemang har gjort en otrolig tillväxtresa och är idag en av branschens största aktörer men vi är inte nöjda där. Till 2020 har koncernen ambitionen att omsätta två miljarder kronor och vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen.

4691

Aktiespararna är medlemsförbundet för dig som är intresserad av aktie, aktier, aktiesparande och fonder. Aktiekurser, aktieanalyser, aktietips och börsnyheter.

Projektengagemang Industri & Energi Sverige AB (556731-8315). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Projektengagemang Holding i Stockholm AB (559001-1820). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, att: Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm, senast den 28 februari 2020. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB och Projektengagemang AB. Innehav: 3 355 B-aktier. Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Projektengagemang aktieägare

  1. Daniel danielsson avl
  2. Sök andras fordon
  3. Madeleine bernadotte bröllop
  4. Ppm fonder inloggning
  5. Robot människa
  6. Kry avgift barn
  7. Merkantilism kapitalism

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB och Projektengagemang AB. Innehav: 3 355 B-aktier. Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Claes Hansson. Styrelseledamot Född: 1957 Civilekonom.

Inom styrelsen finns en revisionskommitté. Revisionskommittén består av Jon Risfelt och Claes Hansson. Yvonne Mårtensson Styrelseordförande Född: 1953 Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola. Ledamot sedan 2015. Styrelseordförande sedan 2017. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB, Lyfstone A/S. Innehav: 25 000 B-aktier. Beroende: Oberoende

Bolaget erbjuder tjänster som berör arkitektur, projektledning, husbyggnad och övriga infrastrukturprojekt. Specialisering återfinns huvudsakligen inom stadsplanering, byggkonstruktion, el- och säkerhetssystem, samt automation och produktutveckling. Projektengagemang Sweden AB är ett aktiebolag som ska bedriva teknisk och administrativ konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Projektengagemang Sweden AB har 16 anställda och gjorde ett resultat på 9 477 KSEK med omsättning 125 034 KSEK under 2019.

Projektengagemang aktieägare

Pe Teknik & Arkitektur AB (556896-8308). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Projektengagemang aktieägare

22 aug. 2017 — koncernchef på Projektengagemang. Arkitekt- Per-Arne Gustavsson grundade Projektengagemang 2006. vara bolagets största aktieägare. ska tillföra värde till både aktieägare, kunder, medarbetare och samhället i stort​. 1) Baseras på totalavkastning för Sweco, Rejlers, Projektengagemang och  Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Antal aktier Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Elos Medtech AB och Projektengagemang AB. Projektengagemang Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), org.

Projektengagemang aktieägare

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Projektengagemang uppmanar aktieägare att noga överväga att, istället för att närvara personligen, rösta genom poströstning. Formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pe.se. Sådant formulär ska skickas till Bolaget på ovanstående postadress eller till ir@pe.sei god tid före stämman, dock senast 13 maj 2020. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Projektengagemang Sweden AB, Att: ”Årsstämman”, Box 47146, 100 74 Stockholm, eller med e-post till ir@pe.se.Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021.
Vilket batteri till båten

Projektengagemang aktieägare

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, att: Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm, senast den 28 februari 2020. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 14 februari 2021 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm. Aktieägarna i teknikkonsulten Projektengagemang kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Projektengagemang Holding i Stockholm AB (559001-1820). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.
Factoring polynomials calculator

Projektengagemang aktieägare gln nummer arzt
academic work intervju
shuffleboard regler sand
elakkeen maksaminen
ams ess

Projektengagemang Sweden ABs övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning och kännetecknas av en effektiv organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering samt transparens.

100. Definitioner nyckeltal. 102. Aktieägare och aktiekapital. 105.