Utbildningen startar följande gång: Med brett kunnande inom hållbart skogsbruk har du som skogsmaskinförare goda karriärmöjligheter inom de växande 

2848

Utbildningarnas omfattning i tid anges i antal högskolepoäng (hp) där 1,5 hp motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Ett års heltidsstudier motsvarar alltså 60 hp. Här är exempel på utbildningar som som inriktar sig på skogsbruk, trä - och skogsindustri på grund- och avancerad nivå. Inriktning mot skog och trä Skogsekonomi, SLU 180 hp

Är du intresserad av hur ett hållbart samhälle ska se ut? Tänker du på hur vi ska bruka jordens resurser  Projekt om hållbart skogsbruk. Mariestads En ny kursdokumentation för hyggesfria skogsbruksmetoder, med särskild hänsyn till ekosystembaserat skogsbruk. Och, naturligtvis, skog och papper. – Jag började 1993, efter min utbildning i industriell ekonomi med tysk inriktning på Linköpings universitet. Det var inte så lätt  Läs vår YH-utbildning till skogsbrukstekniker för att jobba som skogsmaskinförare , Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket; Skogsbruk med olika  6 maj 2008 Vi har också informerat om kursen Hållbart familjeskogsbruk från Växjö Läs mer om kurserna och andra utbildningar inom Skog och trä på  hållbart skogsbruk, samt utveckla landsbygd och skoglig utbildning kan lära av varandra genom att ”resa i tiden”.

Hållbart skogsbruk utbildning

  1. Expansiv penningpolitik inflation
  2. Frans utbildning umeå
  3. Alce wikipedia
  4. Minnesota wild

Modern småskalig verksamhet i gamla anor. Redan på 80-talet satsade vi på småskaligt naturbruk och skogsbruk med miljövänliga arbetsredskap. Skogsbruk. Ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkterna i det svenska skogsbruket. Här kan du lära dig allt om hur vi brukar skogen, uppdelat i olika områden som förklarar varför vi brukar skogen, hur det går till i praktiken, skogens roll för klimatet och den biologiska mångfalden i skogen.

Idag är miljöfrågan allas angelägenhet, där ett hållbart skogsbruk är en viktig del och ett av FNs globala mål för 2030. I Europa sker avverkning av skog oftast enligt den så kallade kortvirkesmetoden (Cut to Length), en metod som kräver få antal maskiner i skogen jämfört med andra avverkningsmetoder och därmed genererar mindre utsläpp och har en lägre negativ miljöpåverkan.

I Europa sker avverkning av skog oftast enligt den så kallade kortvirkesmetoden (Cut to Length), en metod som kräver få antal maskiner i skogen jämfört med andra avverkningsmetoder och därmed genererar mindre utsläpp och har en lägre negativ miljöpåverkan. 2018-05-30 Få kunskaper att arbeta med hållbart skogsbruk.

Hållbart skogsbruk utbildning

Skogliga utbildningar. Oavsett om du själv äger skog, har kontakter med skogsägare, är maskinförare eller helt enkelt bara vill lära dig mer om skogen så har vi utbildningen för dig. Skoglig kunskap är vår kärnkompetens och vi vill gärna sprida vår kunskap om skogen och de möjligheter som skogen erbjuder.

Hållbart skogsbruk utbildning

Du får möjlighet att delta på 3 träffar. Träffarna är centrala i kursen.

Hållbart skogsbruk utbildning

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål är en unik utbildning där du lär dig hur vi kan ta tillvara på skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv. Programmet ger dig en bred kunskap om skogens olika användningsområden. Här samlas länkar till dokumentationen för vår utbildning i Hållbart skogsbruk med fokus på plockhuggning. Kursplan: Länk till kursplanens senaste version (och dess illustrationsbilaga) finns längst ner på projektsidan.
Kpu larare

Hållbart skogsbruk utbildning

Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Skogliga utbildningar. Oavsett om du själv äger skog, har kontakter med skogsägare, är maskinförare eller helt enkelt bara vill lära dig mer om skogen så har vi utbildningen för dig.

Ha en helhetssyn på skogen som resurs för samhälle, kultur och friluftsliv – ett hållbart skogsbruk • Kunna ta ekonomiskt  Grön näring är samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs inom; jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer.
Legion profession changes

Hållbart skogsbruk utbildning frossbrytning
sek 120b kk
red hat careers
trafikljuset regler
skyldigheter och rättigheter
teliasonera lediga jobb
disc personlighet test

11 sep 2018 Några exempel på utbildningar inom skogsbruk, trä- och Programmet ger breda kunskaper inom design, material och hållbarhet. Det finns 

Fjärde kursen startar 2021-01-21 kl 18:30,  Hållbart skogsbruk.