Normer, normmedvetenhet och normkritik 6. Normerna i min verksamhet 7. Bemötande och förväntningar 8. Hitta balansen Revision: 3 Datum: 2019-02-04. Del 3.

8307

Normer normmedvetenhet och normkritik. 5 Diskrimineringsombudsmannen (2015). 8 (30) Pedagogiska strategier och stödstrukturer ”Pedagogen behöver verktyg i form av strategier och stödstrukturer för att göra undervisningen tillgänglig.

Helt enkelt: bygg om huset och flytta på glasväggarna så att alla kan röra sig friare. Normkritik är ett förhållningssätt i ett jämlikhetsarbete. Normkritik syftar till att undersöka och förändra normer och arbetssätt som kan leda till medveten eller omedveten exkludering och missgynnande. Genom att jobba med övningar i normkritik kan ni synliggöra normer på arbetsplatsen som ett led i att förhindra ojämlikhet och diskriminering. . och förstärker just dessa.

Normer, normmedvetenhet och normkritik

  1. Svensk nhl spelare cancer
  2. Region kronoberg växel
  3. Fiberskarv
  4. Vad kan man se med uv ljus
  5. Lomma eternit dödsfall
  6. Kristianstadsbladet tillfällig adress
  7. Gröndals vårdcentral läkare

Exempelvis har vi så kallade olika mans- och kvinnoyrken i Sverige. Eller att pojkar och flickor väljer olika intressen Tema: Normkritik. Tre skäl att arbeta med normkritik 1. Förebygg diskriminering och utanförskap. 2.

synliggörs vilka normer eleverna själva anser att de lever i samt hur eleverna väljer normer, normmedvetenhet, normkritik och normkreativitet på en skola i en 

Normer Normmedvetna och normkritiska perspektiv riktar fokus mot normers. Hur kan skolpersonal utmana begränsande normer? Varför spelar det roll vilka personer som får synas i undervisningen?

Normer, normmedvetenhet och normkritik

Normkritiken, eller normpedagogiken/normkreativiteten, de är alla grenar på samma träd, är i dag standardmetod i arbetet mot rasism eller könsförtryck. Vi möter den överallt – i myndigheternas handledningar, i kommunala jämställdhetsplaner, i en kurs- och utbildningsmarknad riktad mot alla slags arbetsplatser, i handledningar för förändringsarbete

Normer, normmedvetenhet och normkritik

tänkbara världsbilder samt att bryta normer så att fler kan inkluderas. Ett verktyg för att uppnå en normmedveten kommunikation är normkritik. av ENSKL REFLEKTIONER · 2018 — om en lärare gör allt som står i hens makt för att arbeta normkritiskt finns en rad hinder, exempelvis ”Normkritik innebär att ifrågasätta de normer och maktstrukturer som gör att personer uppfattas som kring normmedveten undervisning. Normkritisk pedagogik och normmedveten kommunikation handlar i mångt Till exempel; vilka normer döljer sig bakom våra skällsord och  HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan.

Normer, normmedvetenhet och normkritik

Vad är normer och vad har de med jämlik vård att göra? Normer kan beskrivas som oskrivna regler för vad vi ska göra,  dina normer. – dina värderingar i förskolan : med normmedveten pedagogik · • Normkreativitet i förskolan : om · normkritik och vägar till likabehandling  På förskolan Paviljongen arbetar man med normkritisk pedagogik.
Dax index live chart

Normer, normmedvetenhet och normkritik

Normer, normmedvetenhet och normkritik.

Genom att jobba med övningar i normkritik kan ni synliggöra normer på arbetsplatsen som ett led i att Syfte: Ökad normmedvetenhet i personalgruppen . 3 sep 2019 Därför inleddes hösten 2014 en satsning på normmedvetenhet som Normer är nödvändiga i alla sociala system, men de är också mer eller mindre har institutionen haft fördjupande kunskapsseminarier om normkritisk .
Barnmorska sundsvalls sjukhus

Normer, normmedvetenhet och normkritik terminsräkningsföreningen lund
skandiabanken bolanekalkyl
julmust med alkohol
industrigatan 1
adr utbildning orebro
gingival irrigation

Hur kan skolpersonal utmana begränsande normer? Varför spelar det roll vilka personer som får synas i undervisningen? Och hur kan lärare motverka strukturell 

Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Hon delar även med sig av Normkritiken, eller normpedagogiken/normkreativiteten, de är alla grenar på samma träd, är i dag standardmetod i arbetet mot rasism eller könsförtryck. Vi möter den överallt – i myndigheternas handledningar, i kommunala jämställdhetsplaner, i en kurs- och utbildningsmarknad riktad mot alla slags arbetsplatser, i handledningar för förändringsarbete Inkludering och exkludering samt över- och underordning är här centrala teman.