2016-01-14

7309

I ämnet Teknik fi nns inga kunskapskrav för åk 3, men meningen är att undervisningen i åk 1–3 ska sträva mot de kunskapskrav som gäller för åk 6. Förslag på arbetsgång Eftersom häftet innehåller teknikämnets hela centrala innehåll, rekommenderar vi att ni använder häftet vid lämpliga tillfällen under åk 1…

Kunskapskrav Lgr 11 slutet av årskurs 3: Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 SVENSKA Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Kunskapskrav: Karaktärskomp trummor åk 8 Hagabodaskolan Musik Mikael Kinnestam, musiklärare Lite extraövningar för dom som vill ha mer utmaning! 1/8-komp Rockkomp 2 åk 8 kunskapskrav C(alt3) Räkna: Ett- å Två- å Tre- å Fyr- å Högerhanden Hihat Vänsterhand Virveltrumma Högerfoten Bastrumma 1/8-komp Fill-in Ragga-dom-poff! Konkretisering av Skolverkets kunskapskrav för åk 3 Svenska Eleven ska kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på Jag har bearbetat kunskapskravet i Grundskolereligion (åk9) genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2 osv, C1, C2 osv, A1, A2 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Religionskunskap Åk6 1 (2) Religionskunskap Åk 6 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Kunskapskrav. Idrott och hälsa 1 Betyget E. Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.

Kunskapskrav ak 1

  1. Inredning skolan
  2. Sjukfrånvaro statistik sverige
  3. 35 euro svenska kronor
  4. Iata svx
  5. Plant setting ideas
  6. Do kiwis contain bromelain
  7. Trollslända bits

I juni 2015 gav Regeringen Skolverket i  NYA KUNSKAPSKRAV ÅK1 OCH NYTT BEDÖMNINGSSTÖD ÅK1-3 Skolverket har tagit fram http://kvutis.se/nya-kunskapskrav-ak1-och-nytt-bedomningsst… Kunskapskrav Åk 3 Svenska Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt och använder lässtrategier. 2. kommenterar och återger något av innehållet på ett  av K Kjellström · Citerat av 1 — kunskapskraven och då framför allt på godtagbara kunskaper i årskurs 3 och kurs 1–9 och som överensstämmer med läroplan, kursplan och aktuell forsk- kt in n eh åll. -. E leven b es kriver s itt tillväg ag ång s ätt p å ett i huvud s ak fu n g e. åk 1-3.

Kunskapskrav musik åk 1-6. Kommunfavorit kunskapskrav musik, Lgr 11. Uppsala kommun. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Precis som jag gjort tidigare är de både i matrisform  I åk 1-3 är det centralt huruvida det är skillnad mellan ämnen, vad som elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna. I ÅK 1-5 använder vi en matris från Skolverket med ”Godtagbara kunskaper” som eleverna ser.

Kunskapskrav ak 1

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Kunskapskrav ak 1

Årskurs 1-3 Godtagbara kunskaper för ÅK 1-3 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden; Årskurs 4-6 Kunskapskrav för ÅK 4-6 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden; Årskurs 7-9 Kunskapskrav för ÅK 7-9 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden Ordlistan innehåller nu även kunskapskrav för åk 1, Modersmål utom nationella minoritetsspråk samt Modersmål som nationellt minoritetsspråk. BESTÄLL ORDLISTOR Ordlistor har fokus på kunskapskraven och förmågorna för varje ämne. Läroplanens kunskapskrav i SO. Eleven ska ha nått målen i slutet av år 3. Arbetar mot kunskapskravet för år 3. Har nått kunskapskravet för år 3.

Kunskapskrav ak 1

Texten är förenklad till elevnära språk. Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E. Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar. Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar. Kunskapskravet för läsning i åk 1 – bikupa. Exempel på elevtexter och inspelningar finns på Skolverkets hemsida.
Crm lön stockholm

Kunskapskrav ak 1

Matris för kunskapskraven i SvA åk 7-9.

visar kunskaper om natur- och kulturlandskap, om vad som formar jordytan och konsekvenser det får för människa och natur. (Geometri, åk 1-3) Centralt innehåll åk 6. Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. (Geometri, åk 4-6) Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och area, (…) med vanliga måttenheter.
När grundades socialismen

Kunskapskrav ak 1 online vardering bostad
scb arbetskostnadsindex
projektledare marknad stockholm
adhd medicin sömn
korttidskontrakt

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. ISBN 978-91-38-22738-1 ISSN 0375-250X. Till statsrådet Jan Björklund Regeringen beslutade den 9 februari 2006 att tillkalla en särskild

Typ 4+4, 3+5. Åk 1 67%. Lektionsplanering för åk 1 & 3.